Επόμενη συνέλευση

Η επόμενη συνέλευση θα γίνει στο τρίγωνο του πολυτεχνείου το Σάββατο 7μμ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *