Ομάδα αυτομόρφωσης

επόμενη συνάντηση στο τρίγωνο του πολυτεχνείου, το Σάββατο 2 Ιουνίου στις 18:30.

για την παρουσίαση του βιβλίου του Αργύρη Αργυριάδη – Ένας χρόνος μετά το “καλοκαίρι της πλατείας” – Η Άμεση Δημοκρατία ως κοινωνικό κίνημα

“Ατομικό – Διατομικό ή Διομαδικό; Τοπικό – «Εθνικό» ή Κοινωνικό;

Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεώρηση κίνημα είναι η δραστηριότητα μιας ορισμένης κοινωνικής ομάδας που διέπεται από κάποια οργάνωση και επιδιώκει ορισμένους στόχους εναντίον ορισμένης κατάστασης, εναντίον θεσμών, εναντίον συνολικά μιας κατεστημένης τάξης και υπέρ κάποιων εναλλακτικών προοπτικών. Υπάρχει πληθώρα κινημάτων (π.χ. εργατικό, φοιτητικό, γυναικείο, αγροτικό, επαναστατικό, κ.λπ.) με αντίστοιχη ιδεολογική και θεωρητική υποστήριξη. Η αποτελεσματική όμως συμβολή ενός κινήματος στην αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου συσχετισμού κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων είναι συνάρτηση: α) του τρόπου και του περιεχομένου της δράσης του, β) του βαθμού της θεωρητικής θεμελίωσης των στρατηγικών και τακτικών στόχων του, γ) των κοινωνικών αναγκών που εκφράζει, δ) της σύνθεσης, της μαζικότητας και της οργανωτικής συγκρότησης του, ε) της εσωτερικής και εξωτερικής κοινωνικής συγκυρίας.”

Το ραντεβού της ομάδας αυτομόρφωσης θα ορίζετε κάθε προηγούμενη συνάντηση και θα ανακοινώνετε στο μπλογκ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *