Ανοιχτή συνέλευση

Η συνέλευση είναι ανοιχτή προς όλους τους φοιτητές που εκπροσωπούν τους εαυτούς τους και δεν εξυπηρετούν κομματικά συμφέροντα και συμφέροντα τρίτων.
Η συνέλευση αποτελεί το μόνο αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων για το σχήμα, λειτουργώντας στα πλαίσια της συνδιαμόρφωσης για τον συντονισμό δράσεων.

Για την επόμενη συνέλευση ενημερώνουμε στα νέα του blog

3 thoughts on “Ανοιχτή συνέλευση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *